Nedanstående bör styrelsen se över i samband med föreningsstämman samt när styrelsens sammansättning förändras

 

Undertecknad årsredovisning samt revisionsberättelse

Kopia av undertecknad årsredovisning skickas eller mailas till oss på Förvaltning i Östersund AB. Vill ni i styrelsen att vi arkiverar originalet går det bra men meddela oss om detta så vi känner till det.

Har ni i styrelsen fått ett revisions-PM från revisorn tar vi gärna emot en kopia på detta, då det kan vara värdefull information för oss i vår förvaltning av er förening.

Föreningsstämmoprotokoll och protokoll från konstituerande möte

Kopia av protokoll ska skickas eller mailas till oss på Förvaltning i Östersund AB.

Kontaktuppgifter styrelse/nya attestanter för leverantörsfakturor

Blanketten styrelseförteckning ska fyllas i och mailas till er kundansvarige hos Förvaltning Östersund AB om förändring av styrelsens sammansättning skett. Då vi fått den lägger vi upp nya användare i våra system och respektive person får ett mail med sina inloggningsuppgifter. Vad gäller Webbportalen har styrelsen en gemensam inloggning som vi kommer byta när vi får den nya styrelseförteckningen.

Ändringsanmälan Bolagsverket

En ändringsanmälan ska fyllas i, undertecknas samt skickas till Bolagsverket. Viktigt att ni ser till att adressen som är registrerad hos Bolagsverket är till föreningen, helst till en föreningspostlåda (om sådan finns) eller till en person som sitter i styrelsen.

En kopia skickas till oss på Förvaltning i Östersund AB för betalning av registreringsavgiften. Det går bra att skicka oss handlingen per mail för snabbare hantering.

Registreringsbevis kommer någon vecka efter insänd ändringsanmälan. Kopia på registreringsbeviset ska skickas till oss på Förvaltning i Östersund AB per mail eller post.