Vet ni vad era stadgar innehåller? Viktig information till er som förening

Den 1 juli 2016 trädde flera lagändringar i kraft som påverkar bostadsrättsföreningar. Bland annat ändrades bestämmelserna om kallelse till föreningsstämman och möjligheterna att använda elektroniska hjälpmedel. Föreningens stadgar behöver ändras senast den 30 juni 2018 då stadgar därefter som strider mot lagen blir ogiltiga och ska rensas bort. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna som skett.

  • Kallelsetiden till stämman. Stadgarna får ange tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan stämman enligt den nya lagen beträffande både ordinarie och extra stämma.
  • När årsredovisningen senast ska skickas till revisorn. Senast 6 veckor före stämman ska årsredovisningen skickas till revisor.
  • När den färdiga årsredovisningen ska hållas tillgänglig. Senast 2 veckor före stämman ska årsredovisningen och revisionsberättelsen hållas tillgänglig för medlemmarna
  • När revisionsberättelsen senast ska lämnas till styrelsen. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast 3 veckor före stämman.

Vi hjälper er gärna med att uppdatera era befintliga stadgar eller erbjuda er nya moderna branschstadgar. Självklart hjälper vi er hela vägen från start tills stadgarna är registrerade och klara med kallelse/underlag till föreningsstämman m.m.

Klicka på länken nedan om ni är intresserade av att beställa en stadgeändring hos oss!