Vart kan vi hänvisa våra boende, mäklare och banker samt vilka frågor kan ni hantera?

Hänvisa dem till vår kundtjänst; kundtjanst@agentaforvaltning.se eller 08-52 21 82 42 öppettid vardagar kl 08.00-18.00.

Gällande era hyresgäster och medlemmar svara vi på frågor kring avier, betalningar, påminnelser och kontrollupgifter tar vi tar emot uppsägningar av hyreskontrakt, hjälper till med frågor och ansökningar för andrahands uthyrning, hantering av utbetalningar för föreningar som har en inre reparationsfond.

Service till banker ger vi i form av hantering av pantsättningar samt frågor gällande uttdrag av ur lägenhetsregistret eller bekräftelse på pantsättningar.

Frågor från mäklare är ofta kopplade till en överlåtelse av en lägenhet eller en upplåtelse, i båda fallen ordnar vi med uppgifter som mäklaren behöver kopplat till den enskilda lägenheten, en så kallad mäklarbild, när vi får ett förmedlingsuppdrag, Vi ser också till att de får stadgar, ekonomisk plan och Årsredovisning vid behov. Ett beställningsformulär för beställning av information inför försäljning finns här på hemsidan så be mäklaren att skicka in sin förfrågan via formuläret.

Var skickar jag medlemskapsansökan och överlåtelseavtal?

Medlemskapsansökan och överlåtelseavtalet ska skickas direkt till föreningens styrelse. Det är föreningen som fattar beslut om medlemskap i föreningen och efter att föreningen beslutat att godkänna medlemskapet så skickar styrelsen in alla handlingar till oss för registrering och avisering. Hör av er till oss om ni är osäker på postadressen till föreningen.

Vad är föreningens stadgar?

Föreningens stadgar är grunden för en bostadsrättsförening. De innehåller viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. I stadgarna finns de reglerna som gäller för föreningen och i dem regleras både dina rättigheter och skyldigheter som medlem. Om du inte har fått dem kan du antingen få dem av styrelsen eller kontakta vår kundtjänst. 

Jag hyr en lägenhet i föreningen där jag bor och vill säga upp den, vem ska jag kontakta?

Du ska alltid ta kontakt med styrelsen om du önskar säga upp ditt kontrakt i föreningen.  Är du osäker kring vem i styrelsen du kan kontakta så kan du ta kontakt med vår kundtjänst via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig vidare.

Jag vill överlåta en del av min lägenhet genom gåva eller försäljning till någon annan, hur går jag tillväga?

Ett skriftligt avtal ska alltid tas fram vid en försäljning eller gåva. Avtalet ska lämnas till föreningen tillsammans med en ansökan om att eventuell ny medlem ska inträda i föreningen samt att tidigare medlem ska utträda ur föreningen. Tänk på att en gåva ger skatterättsliga effekter (vid bodelning/arv) och för att vara på den säkra sidan är det bra att anlita en sakkunnig för att ta fram gåvobrevet/överlåtelsen.

Jag önskar ta ut pengar ur min reparationsfond, hur gör jag och vad får man använda reparationsfonden till?

Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningrens stadgar. Fonden ska användas till det inre underhållet i lägenheten som höjer lägenhetens standard. Den får inte användas för inköp av lösöre. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att ta nyttja fonden till.

Fyll i blankett Uttag ur inre fond för att ansöka om uttag ur inre fond, OBS! Det är viktigt att bifoga kvitton över det som är utfört.

Skicka blanketten till:

Förvaltning i Östersund AB
Box 84
831 21 Östersund