Jag har fått en överlåtelseavgift debiterad på min avi, vad är det?

Överlåtelseavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar i samband med att en överlåtelse, alltså försäljning av en lägenhet, har skett. Vanligast är att den ska betalas av köparen men kan i undantagsfall även vara säljarens skylldighet i enlighet med vad föreningens stadgar säger. Det är en engångskostnad där storleken regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 2,5% av ett prisbasbeloppet. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen.