Jag önskar ta ut pengar ur min reparationsfond, hur gör jag och vad får man använda reparationsfonden till?

Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningrens stadgar. Fonden ska användas till det inre underhållet i lägenheten som höjer lägenhetens standard. Den får inte användas för inköp av lösöre. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att ta nyttja fonden till.

Fyll i blankett Uttag ur inre fond för att ansöka om uttag ur inre fond, OBS! Det är viktigt att bifoga kvitton över det som är utfört.

Skicka blanketten till:

Förvaltning i Östersund AB
Box 84
831 21 Östersund