Jag vill överlåta en del av min lägenhet genom gåva eller försäljning till någon annan, hur går jag tillväga?

Ett skriftligt avtal ska alltid tas fram vid en försäljning eller gåva. Avtalet ska lämnas till föreningen tillsammans med en ansökan om att eventuell ny medlem ska inträda i föreningen samt att tidigare medlem ska utträda ur föreningen. Tänk på att en gåva ger skatterättsliga effekter (vid bodelning/arv) och för att vara på den säkra sidan är det bra att anlita en sakkunnig för att ta fram gåvobrevet/överlåtelsen.