Vart kan vi hänvisa våra boende, mäklare och banker samt vilka frågor kan ni hantera?

Hänvisa dem till vår kundtjänst; kundtjanst@agentaforvaltning.se eller 08-52 21 82 42 öppettid vardagar kl 08.00-18.00.

Gällande era hyresgäster och medlemmar svara vi på frågor kring avier, betalningar, påminnelser och kontrollupgifter tar vi tar emot uppsägningar av hyreskontrakt, hjälper till med frågor och ansökningar för andrahands uthyrning, hantering av utbetalningar för föreningar som har en inre reparationsfond.

Service till banker ger vi i form av hantering av pantsättningar samt frågor gällande uttdrag av ur lägenhetsregistret eller bekräftelse på pantsättningar.

Frågor från mäklare är ofta kopplade till en överlåtelse av en lägenhet eller en upplåtelse, i båda fallen ordnar vi med uppgifter som mäklaren behöver kopplat till den enskilda lägenheten, en så kallad mäklarbild, när vi får ett förmedlingsuppdrag, Vi ser också till att de får stadgar, ekonomisk plan och Årsredovisning vid behov. Ett beställningsformulär för beställning av information inför försäljning finns här på hemsidan så be mäklaren att skicka in sin förfrågan via formuläret.

Jag har fått en överlåtelseavgift debiterad på min avi, vad är det?

Överlåtelseavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar i samband med att en överlåtelse, alltså försäljning av en lägenhet, har skett. Vanligast är att den ska betalas av köparen men kan i undantagsfall även vara säljarens skylldighet i enlighet med vad föreningens stadgar säger. Det är en engångskostnad där storleken regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 2,5% av ett prisbasbeloppet. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen.