Vad är föreningens stadgar?

Föreningens stadgar är grunden för en bostadsrättsförening. De innehåller viktig information för dig som medlem i bostadsrättsföreningen. I stadgarna finns de reglerna som gäller för föreningen och i dem regleras både dina rättigheter och skyldigheter som medlem. Om du inte har fått dem kan du antingen få dem av styrelsen eller kontakta vår kundtjänst. 

Jag hyr en lägenhet i föreningen där jag bor och vill säga upp den, vem ska jag kontakta?

Du ska alltid ta kontakt med styrelsen om du önskar säga upp ditt kontrakt i föreningen.  Är du osäker kring vem i styrelsen du kan kontakta så kan du ta kontakt med vår kundtjänst via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig vidare.

Jag vill överlåta en del av min lägenhet genom gåva eller försäljning till någon annan, hur går jag tillväga?

Ett skriftligt avtal ska alltid tas fram vid en försäljning eller gåva. Avtalet ska lämnas till föreningen tillsammans med en ansökan om att eventuell ny medlem ska inträda i föreningen samt att tidigare medlem ska utträda ur föreningen. Tänk på att en gåva ger skatterättsliga effekter (vid bodelning/arv) och för att vara på den säkra sidan är det bra att anlita en sakkunnig för att ta fram gåvobrevet/överlåtelsen.

Jag önskar ta ut pengar ur min reparationsfond, hur gör jag och vad får man använda reparationsfonden till?

Fonden som bostadsinnehavaren kan nyttja för renovering av lägenheten har avsatts i enlighet med bestämmelserna i föreningrens stadgar. Fonden ska användas till det inre underhållet i lägenheten som höjer lägenhetens standard. Den får inte användas för inköp av lösöre. Det är styrelsen som beslutar om vad som är godkänt att ta nyttja fonden till.

Fyll i blankett Uttag ur inre fond för att ansöka om uttag ur inre fond, OBS! Det är viktigt att bifoga kvitton över det som är utfört.

Skicka blanketten till:

Förvaltning i Östersund AB
Box 84
831 21 Östersund

Jag önskar betala min hyra/avgift via e-faktura, hur går jag tillväga?

För att betala din hyra/avgift via e-faktura behöver du ansöka om denna tjänst via din internetbank. I de flesta fall kommer en informationsruta att visas när ni lagt in er avgift/hyra till föreningens bankgiro om att ni kan anmäla er för e‐faktura, följ länken och de instruktioner som anges. Det går även bra att söka upp oss som e‐fakturamottagare i internetbanken. Ni ska då söka efter RB Ekonomi som mottagare. Observera att ni inte kan söka på föreningens namn då vi hanterar inbetalningarna och därmed står som mottagare för tjänsten. Den som står som avimottagare kan anmäla sig för e‐faktura vilket är samma person som avierna är adresserad till. Kontakta oss om ni vill ändra avimottagare så ordnar vi det. 

Min hyra/avgift har inte dragits trots att jag har autogiro, vad kan det bero på?

Vi drar pengar från kontot på förfallodagen, om det infaller på en helgdag dras pengarna vardagen innan. Om täckning saknas vid denna tidpunkt görs vanligen två omförsök men variationer kan förkomma för olika banker. Har du haft täckning på förfallodagen men pengarna ändå inte har dragits bör du kontakta vår kundtjänst. Du måste också betala hyran/avgiften manuellt då vi inte har någon möjlighet att dra pengar vid senare tillfälle. Är autogirot helt nytt så ska du har fått makulerade avier som bekräftelse på att vi drar pengar, har du inte fått det måste du betala manuellt. 

Hur vet jag när autogirot börjar gälla?

Så snart vi har fått medgivandet godkänt från banken skickar vi ut makulerade avier som bekräftelse på att autogirot börjar gälla. Till dess att du erhållit makulerade avier ska betalningen ske manuellt precis som tidigare. Är du osäker hur status är kan du kontakta vår kundtjänst. 

Jag har fått en pantsättningsavgift debiterad på min avi, vad är det?

Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar när en bostadsrättsinnehavare tar ett eller flera nya lån och därmed pansätter lägenheten. Avgiften tas ut för att administrera pantsättningshandlingen i föreningens lägenhetsregister. Pantsättningsavgiften debiteras även då ett lån läggs om. Avgiftens storlek regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 1 % av ett prisbasbelopp. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen.