Jag önskar betala min hyra/avgift via e-faktura, hur går jag tillväga?

För att betala din hyra/avgift via e-faktura behöver du ansöka om denna tjänst via din internetbank. I de flesta fall kommer en informationsruta att visas när ni lagt in er avgift/hyra till föreningens bankgiro om att ni kan anmäla er för e‐faktura, följ länken och de instruktioner som anges. Det går även bra att söka upp oss som e‐fakturamottagare i internetbanken. Ni ska då söka efter RB Ekonomi som mottagare. Observera att ni inte kan söka på föreningens namn då vi hanterar inbetalningarna och därmed står som mottagare för tjänsten. Den som står som avimottagare kan anmäla sig för e‐faktura vilket är samma person som avierna är adresserad till. Kontakta oss om ni vill ändra avimottagare så ordnar vi det. 

Min hyra/avgift har inte dragits trots att jag har autogiro, vad kan det bero på?

Vi drar pengar från kontot på förfallodagen, om det infaller på en helgdag dras pengarna vardagen innan. Om täckning saknas vid denna tidpunkt görs vanligen två omförsök men variationer kan förkomma för olika banker. Har du haft täckning på förfallodagen men pengarna ändå inte har dragits bör du kontakta vår kundtjänst. Du måste också betala hyran/avgiften manuellt då vi inte har någon möjlighet att dra pengar vid senare tillfälle. Är autogirot helt nytt så ska du har fått makulerade avier som bekräftelse på att vi drar pengar, har du inte fått det måste du betala manuellt. 

Hur vet jag när autogirot börjar gälla?

Så snart vi har fått medgivandet godkänt från banken skickar vi ut makulerade avier som bekräftelse på att autogirot börjar gälla. Till dess att du erhållit makulerade avier ska betalningen ske manuellt precis som tidigare. Är du osäker hur status är kan du kontakta vår kundtjänst. 

Jag har fått en pantsättningsavgift debiterad på min avi, vad är det?

Pantsättningsavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar när en bostadsrättsinnehavare tar ett eller flera nya lån och därmed pansätter lägenheten. Avgiften tas ut för att administrera pantsättningshandlingen i föreningens lägenhetsregister. Pantsättningsavgiften debiteras även då ett lån läggs om. Avgiftens storlek regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 1 % av ett prisbasbelopp. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen. 

Jag har fått en överlåtelseavgift debiterad på min avi, vad är det?

Överlåtelseavgiften är en administrativ avgift som debiteras i enlighet med föreningens stadgar i samband med att en överlåtelse, alltså försäljning av en lägenhet, har skett. Vanligast är att den ska betalas av köparen men kan i undantagsfall även vara säljarens skylldighet i enlighet med vad föreningens stadgar säger. Det är en engångskostnad där storleken regleras i föreningens stadgar, vanligtvis uppgår den till 2,5% av ett prisbasbeloppet. Beslut om att denna avgift tas ut fattas av styrelsen.