Fastighetspaketering

Det pågår en utredning om huruvida fastighetsbranschen eller fastighetsinvesteringar kan anses vara skattemässig gynnade, med fokus på bl.a. fastighetspaketeringar.

FAR listar några möjliga åtgärder för att begränsa fördelarna med paketeringar:

  1. Beskattning vid överlåtelse av fastighet till underpris

  2. Karenstid för skattefri överlåtelse av aktier efter en paketering

  3. Beskattning av vinst på aktieförsäljning

  4. Stämpelskatt vid bolagsförsäljningar

  5. Framskattning av latent skatt vid ägarförändringar i fastighetsbolag

Utredningen ska presentera sitt förslag senast den 31 mars 2017.