GDPR-säkra er förening!

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som började gälla 25 maj 2018. Syftet med den nya förordningen är bland annat att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Styrelsen i en bostadsrättsförening ansvarar för att all hantering av personuppgifter för föreningens medlemmar och hyresgäster följer GDPR-förordningen. Det är därför mycket viktigt att styrelsen ansvarar för att dokumentationen följs, oavsett storlek på föreningen. En förening som inte lever upp till de nya kraven kan drabbas av sanktionsavgifter.

Den nya förordningen har väckt många frågor och många styrelseledamöter känner sig osäkra på vilka åtgärder de behöver vidta för att GDPR-säkra sin förening.

Vi kan nu, tillsammans med Riksbyggen, erbjuda alla våra kunder ett startpaket för att komma igång med arbetet med GDPR. Startpaketet innehåller olika verktyg i form av bland annat checklistor, riktlinjer och mallar som ska hjälpa styrelsen att säkerhetsställa att förordningen följs.