Förvaltning i Östersund AB

Riksbyggen förvärvade Agenta Förvaltning AB i februari 2018 och vi träffade då en överenskommelse med säljarna om att namnet och loggan för Agenta skulle upphöra. Den tiden är nu kommen och ni har kanske redan börjat märka saker som hänt, om inte så kommer här lite förtydligande.

Bolaget
Bolagsnamnet är Förvaltning i Östersund AB och har varit sen ett par månader tillbaka.

Loggan
Agenta tas bort och ersätts av Riksbyggen.

Hemsidan
www.agentaforvaltning.se avslutas och ny adress är www.rbekonomi.se

Mejl
Alla mejladresser som har xxxxx@agentaforvaltning.se ändras till xxxxx@rbekonomi.se

Allt ovan ska fungera från och med 2018-08-20, men vissa delar är redan igång.

Personal och telefonnummer är detsamma som tidigare och vi hälsar er alla varmt välkomna till RBekonomi.

Vi hoppas att ovan ändringar inte ska störa dina kontaktvägar in till oss utan att du ändå ska känna igen dig.

Med vänlig hälsning
Susanne Lindh
VD Förvaltning i Östersund AB