Ingen moms på IMD enligt Skatterättsnämnden

I slutet av februari kom Skatterättsnämnden med sitt utlåtande gällande om det ska debiteras moms eller ej på el, gas eller vatten som debiteras efter faktisk förbrukning. Skatterättsnämnden går glädjande på de stora bostadsorganisationernas (Fastighetsägarna, SABO, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och HSB) linje och anser att detta även i fortsättningen ska vara momsfritt.

– Hyreslagstiftningen säger att även om el, gas och vatten debiteras efter förbrukning är det en del av hyran. Det går därför inte att bryta ut förbrukningen från hyran och momsbelägga den del av hyran, resonerar Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna.

Skatterättsnämnden anser att el och vatten är en nödvändighet för att kunna använda lägenheten som bostad och ska betraktas som en helhet, även om individuell mätning och debitering av vatten och el görs. Därför ska IMD även fortsättningsvis vara undantagna från moms anser Skatterättsnämnden.

Skatteverket har dock överklagat Skatterättsnämndens beslut men inget ytterligare beslut är fattat eller prövat ännu.