skatt

Utredningen kring fastighetspaketering överlämnad till riksdagen

Den 2017-03-30 överlämnade Utredningen om vissa frågor inom fastighets och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), den s.k. paketeringsutredningen, till regeringen. Om förslaget går igenom innebär det att skattemässiga effekter för försäljning av fastigheter vilket riskerar att bromsa bostadsbyggandet samt påverka övriga fastighetstransaktioner. Detta trots att utredningen visar att fastighetsbranschen inte gynnas skattemässigt jämfört med andra skatteområden med nuvarande regelverk.

Utredningen av fastighetspaketeringen i sin helhet hittar ni på Riksdagens hemsida via nedan länk:

http://www.regeringen.se/4967a7/contentassets/65a57f7eb53143f59b26f98f22794f8a/vissa-fragor-inom-fastighets--och-stampelskatteomradet-sou-201727