Anmälan av verklig huvudman

Riksdagen har beslutat att företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som äger eller kontrollerar en förening (över 25% av rösterna).

I en förening anses inte den sittande styrelsen vara en verklig huvudman utan kontroll görs av varje enskild medlem. Högst troligt har föreningen ingen verklig huvudman men även det måste registreras.

Registreringen är kostnadsfri och sker elektroniskt via Bolagsverkets hemsida och e-tjänst.  Registreringen måste utföras av en ledamot i styrelsen senast den 31 januari 2018.