May
17
12:00 PM12:00

Informationsträffar för nya styrelsemedlemmar

  • Agenta Förvaltning AB/hos Deloitte (map)
  • Google Calendar ICS

Som ny styrelsemedlem finns det en hel del saker att tänka på. Därför vill vi gärna hjälpa er på traven så att ni snabbt kan komma igång med styrelsearbetet och känner er trygga i rollen.

Under maj anordnar vi fyra informationstillfällen där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter samt ger er all den information ni kan tänkas behöva för ett effektivt styrelsearbete. Informationen är framförallt riktade till nya ledamöter och suppleanter men vi kommer även att berätta om de nyheter som händer hos oss på Agenta Förvaltning. Därför välkomnar vi även er som varit med i styrelsen ett tag eller er som vill veta lite mer kring rutiner samt hur man kan nyttja våra system för ekonomiuppföljning.

 

Innehåll

  • Information om vad som ingår i avtalet med oss som ekonomisk förvaltare

  • Viktiga rutiner att känna till och ansvarsfördelning mellan föreningen och Agenta Förvaltning

  • Praktiska tips och råd gällande hur man får till ett effektivt och bra styrelsearbete

  • Demonstration av våra system inkl. ekonomiuppföljning med hjälp av våra webbaserade system.

 

Vi avslutar informationsträffarna med mingel med kollegor från andra föreningar och Agenta Förvaltning. Informationsträffarna är kostnadsfria och vi bjuder på enklare förtäring samt dryck i anslutning till respektive informationstillfälle.

 

Sprid gärna denna inbjudan till era nyinvalda ledamöter för att ge dem en bra start och grund inför kommande styrelsearbete i föreningen!

 

Informationstillfällen


Tisdag den 16 maj kl. 18-20.30 (matigare fika från kl. 17.30)

Onsdag den 17 maj kl. 12-14.30 (inkl. lunch)

Tisdag den 30 maj kl. 18-20.30 (matigare fika från kl. 17.30)

Onsdag den 31 maj kl. 12-14:30 (inkl. lunch)


Plats: Deloittes huvudkontor, Rehnsgatan 11, Stockholm.

 

Anmälan sker genom mail till: info@agentaforvaltning.se, ange vilken förening ni representerar, antal deltagare och eventuella allergier.

View Event →
May
16
6:00 PM18:00

Informationsträffar för nya styrelsemedlemmar

Som ny styrelsemedlem finns det en hel del saker att tänka på. Därför vill vi gärna hjälpa er på traven så att ni snabbt kan komma igång med styrelsearbetet och känner er trygga i rollen.

Under maj anordnar vi fyra informationstillfällen där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter samt ger er all den information ni kan tänkas behöva för ett effektivt styrelsearbete. Informationen är framförallt riktade till nya ledamöter och suppleanter men vi kommer även att berätta om de nyheter som händer hos oss på Agenta Förvaltning. Därför välkomnar vi även er som varit med i styrelsen ett tag eller er som vill veta lite mer kring rutiner samt hur man kan nyttja våra system för ekonomiuppföljning.

 

Innehåll

  • Information om vad som ingår i avtalet med oss som ekonomisk förvaltare

  • Viktiga rutiner att känna till och ansvarsfördelning mellan föreningen och Agenta Förvaltning

  • Praktiska tips och råd gällande hur man får till ett effektivt och bra styrelsearbete

  • Demonstration av våra system inkl. ekonomiuppföljning med hjälp av våra webbaserade system.

 

Vi avslutar informationsträffarna med mingel med kollegor från andra föreningar och Agenta Förvaltning. Informationsträffarna är kostnadsfria och vi bjuder på enklare förtäring samt dryck i anslutning till respektive informationstillfälle.

 

Sprid gärna denna inbjudan till era nyinvalda ledamöter för att ge dem en bra start och grund inför kommande styrelsearbete i föreningen!

 

Informationstillfällen


Tisdag den 16 maj kl. 18-20.30 (matigare fika från kl. 17.30)

Onsdag den 17 maj kl. 12-14.30 (inkl. lunch)

Tisdag den 30 maj kl. 18-20.30 (matigare fika från kl. 17.30)

Onsdag den 31 maj kl. 12-14:30 (inkl. lunch)


Plats: Deloittes huvudkontor, Rehnsgatan 11, Stockholm.

 

Anmälan sker genom mail till: info@agentaforvaltning.se, ange vilken förening ni representerar, antal deltagare och eventuella allergier.

View Event →
Nov
17
8:00 PM20:00

Styrelseutbildning

Bostadsrättsföreningens styrelse har det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi och för förvaltning av föreningens fastighet. Men vad innebär det egentligen att sitta i en styrelse? Vilken ansvarsroll kliver man in i? Hur kan och bör en styrelseledamot arbeta för att på bästa sätt främja medlemmarnas intressen?

Som ekonomisk förvaltare får vi många frågor som handlar om hur man som styrelsemedlem bäst hanterar sitt uppdrag. Vi vet att behovet av styrelsestöd är stort hos såväl nya som mer erfarna styrelsemedlemmar. Därför erbjuder vi med jämna mellanrum utbildningar för er i styrelsen.

Denna utbildning riktar sig främst till dig som är ordförande eller har en liknande ansvarsroll i föreningen. Utbildningen ger grundläggande kunskap om styrelsens övergripande ansvar, fördelning av ansvar och arbetsuppgifter inom styrelsen och vad som är viktigt att tänka på inför föreningsstämman. Vi delar med oss av praktiska råd och tips kring hur man får styrelsearbetet att flyta på och kännas roligt.

View Event →