Förvaltning i Östersund AB är del av Riksbyggen och erbjuder ekonomisk och administrativ förvaltning av fastigheter och förvaltar idag cirka 450 fastigheter över hela Sverige. Bland våra kunder finns allt från privatägda hyreshus och bostadsrättsföreningar till fastighetsbolag och nyproducerande företag.

Fr.o.m. den 1 februari 2017 har vi övertagit den fastighetsekonomiska förvaltningsverksamhet som Deloitte bedrivit sedan år 2004. Förvaltning i Östersund AB ägs sedan den 19 februari 2018 av Riksbyggen ek. förening, men drivs som ett fristående dotterbolag.

Vårt mål är att ständigt förbättra och utveckla samarbetet med våra kunder genom engagerade medarbetare som erbjuder tjänster karakteriserade av mervärde, tillgänglighet och hög kvalitet.

Mervärde  

Kundnytta i form av mervärde genomsyrar vår organisation. Att sätta sig in i våra kunders situation för att förstå deras behov vid olika tidpunkter är grunden i vårt arbetssätt. Våra medarbetare har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och känner branschen väl. Det gör att vi vet vilka behov ni som fastighetsägare har och kan hjälpa er med de utmaningar ni ställs inför.

Vi ser till att våra kunder är uppdaterade om vad som händer inom branschen, vi bjuder in till olika träffar och seminarier med aktuella ämnen. Givetvis håller vi utöver detta också en hög servicenivå då vi värnar om våra kundrelationer och är beredd att göra det lilla extra för våra kunder. Hos oss får våra kunder också ett stort mervärde genom många samarbetspartners (tekniska förvaltare, försäkringsmäklare, hyresjurister och finansiärer m.m.).

Tillgänglighet

Tillgång till önskad information och önskade tjänster vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att ni skall vara effektiva med ert styrelsearbete.

Under kontorstid finns det alltid personal som kan svara på frågor direkt. Under övrig tid så har vi webbaserade system för både ekonomi samt lägenhetsförteckning, vilket gör att våra tjänster finns tillgängliga när ni behöver dem.

En sak som utmärker oss jämfört med många andra förvaltare är vår höga tillgänglighet och fina kundservice. Vi värderar personlig kontakt väldigt högt och alla våra kunder har därför utsedda kontakterpersoner som nås under kontorstid. Vi har dessutom en kundtjänst som är öppen vardagar mellan kl 08:00-16.00 för medlemmar, hyresgäster, banker och mäklare m fl.

Lika viktigt som det är för oss att följa utvecklingen inom branschen är det att följa den tekniska utvecklingen. För att säkerställa vår konkurrenskraft på lång sikt lägger vi mycket energi på att etablera samarbeten med ledande system­ och tjänsteleverantörer på marknaden. Vi kan därmed erbjuda effektiva lösningar till våra kunder. Vi arbetar med moderna verktyg så som webb­portal med elektronisk fakturahantering, e-avier, arkivfunktion samt elektronisk ekonomirapportering m.m.

Hög kvalitet

Kontroll och uppföljning är grunden till att kunna skapa stabilitet och ekonomisk trygghet i föreningen. Rutiner och processer måste hålla hög kvalitet, såväl för att säkerställa att lagar och regler efterlevs som för att säkerställa att styrelsen har korrekt information och bra beslutsunderlag. Vår organisation är väl utarbetad och anpassad för att garantera en hög kvalitet med effektiva processer och rutiner kombinerat med minimalt risktagande. Rutiner och arbetssätt är baserade på våra erfarenheter som syftar till att förenkla arbetet för ägare och styrelsen i en bostadsrättsförening och våra kunder får givetvis tillgång till våra rutiner och erfarenheter som stöd för styrelsearbetet.