RBEkonomi Dashboard3.png

Reduca
Elektroniskt arkiv och styrelseportal

Reduca är ett digitalt webbarkiv där styrelsen enkelt kan samla alla sina dokument, så som styrelseprotokoll, leverantörsavtal och lånevillkor och dela dessa handlingar med Förvaltning i Östersund AB.

Tjänsten går att utöka med Reduca Premium för att få tillgång till Reducas styrelseportal för ytterligare arbetsverktyg för att förenkla styrelsens arbete.

Läs mer om Reduca Premium här >>
Avtal Reduca Premium >>

Skicka undertecknat avtal till info@rbekonomi.se eller
Förvaltning i Östersund AB
Box 84
831 21 Östersund