Händer håller om trähus.jpeg

Vi hjälper er med stadgeändring

I samband med lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2016 har det blivit aktuellt för många föreningar att se över sina stadgar. Stadgar som inte följer den nya lagstiftningen behöver tas upp på en stämma före den 30 juni 2018. Det kan även vara läge att passa på att modernisera era stadgar för att t.ex. kunna använda e-post vid kallelse till stämman.

Grunderbjudande

Uppdatering av befintliga stadgar:
Förutsatt att vi får era befintliga stadgar i Word-format, ändrar vi lydelsen gällande avgiftsuttag och lägger till rätten att ta ut en extra avgift för andrahandsuthyrning. Vi uppdaterar även de tidpunkter som förändrats beträffande kallelse till stämma och handlingarna inför den.

Pris: 5 000 kr exkl. moms

Nya moderna branschstadgar:
Vi ger er helt nya stadgar med moderna lydelser. Stadgarna inkluderar möjlighet att skicka kallelser via e-post och en utförlig redogörelse över medlemmarnas underhållsansvar.

Pris: 5 000 kr exkl. moms

Innehåll

Oavsett vilket alternativ ni vill ha hjälp med så förser vi er med följande:

- Information om hur stadgarna ska kunna röstas igenom
- Vi tar fram ett presentationsunderlag till stämman
- Hjälper er att registrera de nya stadgarna hos Bolagsverket