Ekonomisk förvaltning av fastigheter och bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder en komplett tjänst inom ekonomisk- och administrativ förvaltning med välutvecklade processer och god kompetens.

Vi erbjuder ekonomisk och administrativ förvaltning av fastigheter och förvaltar idag cirka 400 fastigheter över hela Sverige. Bland våra kunder finns allt från privatägda hyreshus och bostadsrättsföreningar till fastighetsbolag och nyproducerande företag.


Vårt tjänsteerbjudande innefattar:

 • Registervård och administration

 • Kundtjänst för medlemmar/hyresgäster, banker, mäklare m m

 • Löpande bokföring och betalningar

 • Elektronisk fakturahantering

 • Hyresaviseringar med möjlighet till e-avier, inklusive påminnelse¬ och kravhantering

 • Ekonomirapportering månadsvis

 • Bokslut, årsredovisning och deklaration

 • Budget

 • Rådgivning

Kundnytta genomsyrar vår organisation. Att sätta sig in i våra kunders situation för att förstå deras behov vid olika tidpunkter är grunden i vårt arbetssätt. Våra medarbetare har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och känner branschen väl. Det gör att vi vet vilka behov ni som fastighetsägare har och att kan hjälpa er med de utmaningar ni ställs inför. Våra tjänster är särskilt utvecklade för att underlätta arbetet för ägare och styrelser genom effektiva och smidiga rutiner.

Vår samlade kompetens finns till ert förfogande. Vi är experter inom redovisning och rapportering för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Men som kund till oss har ni även tillgång till hela Deloittes nätverk. Det innebär att vi kan koppla in specialistkompetens inom olika områden om behov uppstår.

Förvaltningstjänsten

Våra kunder får tillgång till en förvaltningstjänst som omfattar det som en fastighetsägare och föreningsstyrelse behöver inom så väl ekonomi och rådgivning som administration. Med smarta systemlösningar och utvecklade processer.

Lika viktigt som det är för oss att följa utvecklingen inom branschen är det att följa den tekniska utvecklingen. För att säkerställa vår konkurrenskraft på lång sikt lägger vi mycket energi på att etablera samarbeten med ledande system­ och tjänsteleverantörer på marknaden. Vi kan därmed erbjuda effektiva lösningar till våra kunder. Vi arbetar med moderna verktyg så som webb­portal med elektronisk fakturahantering, e-avier, arkivfunktion samt elektronisk ekonomirapportering m m.

Personlig kontakt med hög tillgänglighet

Det som skiljer oss från många andra förvaltare är dels att vi har hög tillgänglighet och alla våra kunder har två personliga kontakter som nås under kontorstid. Vi har dessutom en kundtjänst för medlemmar, hyresgäster, banker och mäklare som är tillgänglig vardagar kl 8:00-16:00.

Vi har väl utvecklade rutiner baserade på våra erfarenheter som syftar till att förenkla arbetet för ägare och styrelsen, varje kund får tillgång till våra rutiner som stöd i arbetet. Hos oss får våra kunder också ett stort mervärde genom många samarbetspartners (tekniska förvaltare, försäkringsmäklare, hyresjurister och finansiärer m.m.).

Vi har hög proaktivitet i allt vi gör, vi ser till att våra kunder är uppdaterade om vad som händer inom branschen, vi bjuder in till olika träffar och seminarier med aktuella ämnen. Givetvis håller vi utöver detta också en hög servicenivå då vi värnar om våra kundrelationer och är beredd att göra det lilla extra för våra kunder.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder även andra fastighetsekonomitjänster som till exempel:

 • Stadgeändring

 • Ekonomisk analys

 • Likviditetsprognos

Övriga tjänster

Vi erbjuder även till exempel:

 • Löpande redovisningsuppdrag

 • Rådgivning inom ekonomi, skatt, moms

 • Biträde under ombildningsprocessen


Hör av er till oss om det är något särskilt ni önskar så skräddarsyr vi vår tjänst efter era behov och önskemål!