Utbildningar


Ekonomiutbildning

Bostadsrättsföreningens styrelse har det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi och för förvaltning av föreningens fastighet. Men vad innebär det egentligen att sitta i en styrelse? Vilken ansvarsroll kliver man in i? Hur kan och bör en styrelseledamot arbeta för att på bästa sätt främja medlemmarnas intressen?

Som ekonomisk förvaltare får vi många frågor som handlar om hur man som styrelsemedlem bäst hanterar sitt uppdrag. Vi vet att behovet av styrelsestöd är stort hos såväl nya som mer erfarna styrelsemedlemmar. Därför erbjuder vi med jämna mellanrum utbildningar för er i styrelsen.

Denna utbildning riktar sig främst till dig som är ekonomiansvarig eller har en liknande ansvarsroll i föreningen. Utbildningen ger grundläggande kunskap om bostadsrättsföreningars ekonomi och hur styrelsen ska arbeta med föreningens ekonomi. Vi tar bland annat upp frågor kring avskrivningar, avsättningar till yttre fond och hur man tolkar och använder olika nyckeltal som hjälpmedel.

Ta kontakt med oss på fastighetsekonomi@deloitte.se om du är intresserad av att veta mer om våra utbildningar och vad vi kan erbjuda.

 

Styrelseutbildning

Bostadsrättsföreningens styrelse har det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi och för förvaltning av föreningens fastighet. Men vad innebär det egentligen att sitta i en styrelse? Vilken ansvarsroll kliver man in i? Hur kan och bör en styrelseledamot arbeta för att på bästa sätt främja medlemmarnas intressen?

Som ekonomisk förvaltare får vi många frågor som handlar om hur man som styrelsemedlem bäst hanterar sitt uppdrag. Vi vet att behovet av styrelsestöd är stort hos såväl nya som mer erfarna styrelsemedlemmar. Därför erbjuder vi med jämna mellanrum utbildningar för er i styrelsen.

Denna utbildning riktar sig främst till dig som är ordförande eller har en liknande ansvarsroll i föreningen. Utbildningen ger grundläggande kunskap om styrelsens övergripande ansvar, fördelning av ansvar och arbetsuppgifter inom styrelsen och vad som är viktigt att tänka på inför föreningsstämman. Vi delar med oss av praktiska råd och tips kring hur man får styrelsearbetet att flyta på och kännas roligt.


Ta kontakt med oss på XXX@XXX.se om du är intresserad av att veta mer om våra utbildningar och vad vi kan erbjuda