Nya momsregler gällande IMD (individuell mätning och debitering)

I början av 2018 kom  Skatteverket med ett nytt ställningstagande (Dnr: 202 54979-18/111) gällande deras synsätt vid en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten. I ställningstagandet har Skatteverket uttalat att moms ska läggas på faktureringen av individuell mätning och debitering (IMD) av el, gas och vatten.

En hyresvärds uthyrning av fastighet till hyresgäster är som huvudregel undantagen skatteplikt. Undantaget omfattar även hyresvärdens tillhandahållande av t.ex. el, gas och vatten till sina hyresgäster om tillhandahållandet är en del av uthyrningen av fastigheten.

Enligt Skatteverkets ställningstagande är tillhandahållandet av el, gas eller vatten – om debitering sker utifrån faktisk förbrukning – en separat transaktion skild från uthyrningen och därmed skattepliktigt.

Detsamma ska enligt Skatteverket gälla, om debitering sker löpande med schablonbelopp med avstämning och fakturering sker mot faktisk förbrukning i efterhand.

Många ifrågasätter Skatteverkets ställningstagande eftersom det inte är fullt förenligt med hyres- eller bostadsrättslagstiftningen. De stora aktörerna på marknaden har begärt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden i olika frågeställningar men än så länge har de inte kommit med något svar eller nytt besked. Detta innebär att det är Skatteverkets regler som gäller och måste följas tills att det kommer något nytt besked.